ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


NAJAVA RADOVA



PRIKLJUČITE SE!



PRIJAVA KVARA



Najčešća pitanja

 

OBAVJEŠTENJA



Obavjestenje
Informacija o porastu potrošnje vode i apel potrošačima
 
     





  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja