ČESMA KOJA DOBRO NE ZATVARA POTROŠI SKORO 80 LITARA VODE DNEVNO, ILI SKORO

30.000

LITARA VODE GODIŠNJE!


 

Detekcija i otklanjanje kvarova

Sektor Održavanja u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti radi na redovnom praćenju i održavanju kako vodovodne, tako i kanalizacione mreže, kao i na otklanjanju kvarova.

Pored obučenih kadrova, sektor posjeduje i opremu koju koristi pri detekciji kvarova, mjerenju i ispitivanju cjevovoda, a tu spadaju: geofon-akustični detektor zvuka, korelator, permalog-mjerač šumova, ultrazvučni mjerač protoka, elektromagnetni i turbinski mjerač protoka i pritiska, loger-mjerač pritiska, akustični uređaj za otkrivanje cijevi, detektor cijevi i kablova, radio detektor za otkrivanje cijevi, metal detektor, mjerač debljine stijenke cijevi, mjerač dužine.  (c) 2016 Vodovod a.d. Banja Luka
Sva prava zadržana!
Telefoni: 051/212-316, 212-428, 212-480, Fax: 051/212-380
E-mail: info@vodovod-bl.com
Uslovi korištenja